Mannenkoor RMK 1921

Zonder dat u ’t zich beseft kunnen de meesten van u zingen en ’t is nog een mooie hobby ook!
Kom ons eens vrijblijvend bezoeken op onze wekelijkse repetitieavond op zaterdag van 17.45 tot 20.00 uur in Gemeenschapshuis Concordia, Prins Hendriklaan 386 Brunssum.

– Bestuur RMK 1921

Ere Beschermheer:

dhr Fons Jacobs – dhr Luc Winants

Ere Voorzitter:

dhr Jo Cuijpers – dhr Roel Hetterscheidt

Ere Bestuurslid:

dhr Hans Wassen

Ere Lid:

dhr Helmut Klein

Voorzitter:

Roger Gordijn
Frans Halsstraat 20
6445 EH Brunssum
045 – 5254389 / 06 – 51056145
voorzitter@rmk1921.nl

1e Secretaris:

Hay Fox
Tritbach 21
6444 XW Brunssum
06-15032952
secretaris@rmk1921.nl

2e Secretaris:

Vacant

1e Penningmeester:

Sjef de Bruijn
Mozartstraat 27
6444 AV Brunssum
045-5273913 / 06-41298012
penningmeester@rmk1921.nl

2e Penningmeester:

Hans Janssen
Roekenveld 4
6446 DK Brunssum
06-16547244
penningmeester@rmk1921.nl

Organisatie Concerten:

Hans Iedema
Dorpstraat 23
6441 CB Brunssum
06-37598737
activiteiten@rmk1921.nl of
algemenezaken@rmk1921.nl

Algemene Zaken / Organisatie:

Vacant

RMK 1921

Prins Hendriklaan 386 6443AE Brunssum
KvK: 40186642